คลังเก็บ: บริการของเรา

{{พะเยา}}อาชีพเลี้ยงปลานิลที่ตำบลบ้านต๊ำ เมืองพะเยา เป็นปลาที่ทีคุณภาพ รสชาดดี โดยเฉพาะปลาของตำบลบ้านต๊ำ เนื้อนุ่ม. หอม. หวาน ไม่มีกลิ่น เพราะ..ใข้วิธีเลี้ยงแบบธรรมชาติ {{วิดิทัศน์}} http://bit.ly/1tE7dcx

{{พะเยา}}จะมีหญิงไทยสักกี่คนที่โชคดีเหมือนสุภาพสตรีท่านนี้..ปิยภัทร แสงศรีจันทร์ ที่ก้าวผ่านปัญหาอุปสรรค การต่อสู้ดินรนกับความยากจน เจ้าของผลิตภัณฑ์ OTOP น้ำพริกสมุนไพรปิยภัทร จ.พะเยา {{คลิปวิดิโอ}} http://bit.ly/1WTgd9o

{{พะเยา}}”ตลาดต้องชม”วัดแสนเมืองมา ต.หย่วน อ.เชียงคำ จัดเป็นตลาดนัดชุมชน บรรยากาศแบบพื้นเมือง แหล่งท่องเที่ยวพุทธสถานศิลปไทลื้อ สินค้าพื้นเมืองและสินค้าOTOP ทุกวันพุธแรกของเดือน{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1swtMiy

{{พะเยา}}ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผักตบชวา บ.สันป่าม่วง หมู่ ๘ ต.สันป่าม่วง อ.เชียงคำ จ.พะเยา เข้าร่วมแข่งขันการประกวดชุมชนแห่งการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี ๒๕๕๙{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/288EjAP