คลังเก็บ: บริการของเรา

{{พะเยา}}”ตลาดต้องชม”วัดแสนเมืองมา ต.หย่วน อ.เชียงคำ จัดเป็นตลาดนัดชุมชน บรรยากาศแบบพื้นเมือง แหล่งท่องเที่ยวพุทธสถานศิลปไทลื้อ สินค้าพื้นเมืองและสินค้าOTOP ทุกวันพุธแรกของเดือน{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1swtMiy

{{พะเยา}}ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผักตบชวา บ.สันป่าม่วง หมู่ ๘ ต.สันป่าม่วง อ.เชียงคำ จ.พะเยา เข้าร่วมแข่งขันการประกวดชุมชนแห่งการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี ๒๕๕๙{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/288EjAP