คลังเก็บ: บริการของเรา

{{พะเยา}}เมื่อเอ่ยถึงชุมชนบ้านธาตุสบแวน ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา…ทุกคนก็จะรู้จักกันทั่วไปว่าที่นี่เป็นชุมชนชาวไทยลื้อที่อพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนา ประเทศจีน มาตั้งแต่สมัยในอดีตกาล..{{วิดิทัศน์}} http://bit.ly/28MiJsF

{{พะเยา}}อาชีพเลี้ยงปลานิลที่ตำบลบ้านต๊ำ เมืองพะเยา เป็นปลาที่ทีคุณภาพ รสชาดดี โดยเฉพาะปลาของตำบลบ้านต๊ำ เนื้อนุ่ม. หอม. หวาน ไม่มีกลิ่น เพราะ..ใข้วิธีเลี้ยงแบบธรรมชาติ {{วิดิทัศน์}} http://bit.ly/1tE7dcx

{{พะเยา}}จะมีหญิงไทยสักกี่คนที่โชคดีเหมือนสุภาพสตรีท่านนี้..ปิยภัทร แสงศรีจันทร์ ที่ก้าวผ่านปัญหาอุปสรรค การต่อสู้ดินรนกับความยากจน เจ้าของผลิตภัณฑ์ OTOP น้ำพริกสมุนไพรปิยภัทร จ.พะเยา {{คลิปวิดิโอ}} http://bit.ly/1WTgd9o