คลังเก็บ: บริการของเรา

{{พะเยา}}กิจกรรม”ผู้ว่าฯศุภชัยเยี่ยมชุมชน”ของท่านศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พะเยา อาทิตย์31กค.2559 เยี่ยมชมตลาดนัดชุมชน บ.ทุ่ง หมู่ 2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน “ตลาดนัดชุมชนบ้านทุ่ง”..ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2asTH7w