คลังเก็บ: บริการของเรา

ตัวเมืองเชียงคำ..เมื่อท่านมาถึงแล้ว สภาพทั่วไป ก็คงจะเหมือนเมืองใหญ่อื่น ๆ โดยทั่วไป แต่ถ้าหากท่านแวะพักสักนิด ท่านจะประทับใจในมิตรไมตรีของชาวชุมชนเมืองเชียงคำนี้ {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2bAcpth

{{พะเยา}}ข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว เป็นข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ปลอดจากสารเคมีและมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน จนได้รับตราOrganic Rice Thailand ผู้บริโภคสามารถมั่นใจว่า ได้รับประทานข้าวที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างแท้จริง {{วิดิทัศ

{{พะเยา}}ท่องเที่ยวโดยชุมชน..บ.ใหม่ราษฎร์บำรุง หมู่ 5 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา สัมผัสกลิ่นไอของวัฒนธรรมและประเพณีของชาวภูไทอิสาน..ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต หัตถกรรมทอผ้าและศิลปดนตรี “โปงลางอิสานล้านนา”{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2bDYpvS