คลังเก็บ: บริการของเรา

{{พะเยา}}หมู่บ้านต้นแบบสารสนเทศฯออนแอร์ สวท.พะเยา ยินดีกับผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม(แหนบทองคำ) นายวิเผศษ รินทร์พรุ้ม ผู้ใหญ่บ้าน บ.ทุ่ง หมู่ 2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา{{คลิปรายการวิทยุ}} http://bit.ly/2deNc41

{{พะเยา}}เยือนถิ่นวัฒนธรรมไทลื้อ 12ปันนา..ม.1,2,3,4 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา..นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พะเยา รับฟังการนำเสนอวิถีวัฒนธรรมไทยและเยี่ยมกิจกรรมท่องเที่ยวไทลื้อเชียงคำ..{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2dnilaK

{{พะเยา}} “ฟื้นคืนลาย ความเชื่อบนผืนผ้าทอไทลื้อเชียงคําเทอดไท้องค์ราชินี 84 พรรษา“ ณ ที่วัดแดนเมือง. ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา. เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2bZmDoq

เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีพอเพียง หมู่บ้านท่องเที่ยวOTOP บ.บัว หมู่ที่ 4 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ประธาน โดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เมื่อวันอังคารที่ 6 กย.2559 {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2cifd