คลังเก็บ: บริการของเรา

{{พะเยา}}พาท่านไปชม..”โรงเรียนพอเพียงระดับระเทศ” ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับประเทศ ถ่วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการลที่ 9 บ.บัว..โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) ภายใต้การนำ ผอ.สวินทร ดอนมูล และคณะครู-ภารโรง ติดต่อสอบถาม โทร