คลังเก็บ: บริการของเรา

{{พะเยา}}“บ้านบัว”..หมู่บ้านข้าวอินทรีย์จังหวัดพะเยา..บ้านบัว หรือ บ้านดอกบัว..หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศตผลงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถ้วยรางวัลพระราชกทานในหลวง ปี 2552