คลังเก็บ: บริการของเรา

{{พะเยา}}คลิปข่าวพะเยานิวส์..สารสนเทศเพื่อชุมชน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมหมู่บ้านเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และไก่พื้นเมืองที่ บ.หล่ายทุ่ง หมู่ 6 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่ทุกครัวเรือน

{{พะเยา}}ท่าน ดร.พิชัย สนแจ้ง ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คสช.คณะที่ 7 พร้อมด้วย อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ลงเยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาของบ้านบัว หมู่ 4 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา(11กพ.2559)

{{พะเยา}}นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนบ้านทุ่ง หมู่ 2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา โดยมีนายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดให้การต้อนรับ(10กพ.2559)