คลังเก็บ: บริการของเรา

{{พะเยา}}หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อ.ปง ที่ บ.ดอนเงิน หมู่ 1 ต.ออย อ.ปง ทางชุมชนได้มีการดำเนินงานก่อสร้าง “ฝายมีชีวิต พิชิตภัยแล้ง” เพื่อสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน

{{พะเยา}}ยินดีด้วยกับข้าวสร้างสุข “สุดยอดนวัตกรรม 7 innovation awards 2015”..คุณอุไรวรรณ ภู่วัตร หรือคุณเจี๊ยบ จากข้าวสร้างสุข บ้านต๊ำพระแลหมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ติดต่อ : อุไรวรรณ ภู่วัตร โทร.081-7407822

{{พะเยา}}คณะผู้ตรวจราชการฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัว ตลอดจนการส่งเสริมการปลูกพืชโดยใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง ณ บ้านบัว หมู่ที่ 4 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา