เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีพอเพียง หมู่บ้านท่องเที่ยวOTOP บ.บัว หมู่ที่ 4 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ประธาน โดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เมื่อวันอังคารที่ 6 กย.2559 {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2cifd

เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีพอเพียง หมู่บ้านท่องเที่ยวOTOP บ.บัว หมู่ที่ 4 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ประธาน โดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เมื่อวันอังคารที่ 6 กย.2559 {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2cifd

(Visited 1 times, 1 visits today)