{{พะเยา}} โฮมสเตย์บ้านแม่แสงดา : เฮือนลื้อ อยู่ที่ บ.ธาตุสบแวน หมู่ 2 ต.หย่วน อ.เชียงคำ {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1XChp04

โฮมสเตย์บ้านแม่แสงดา : เฮือนลื้อ อยู่ที่ บ.ธาตุสบแวน หมู่ 2 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ลักษณะเป็นบ้านไทลื้อโบราณ สร้างสมัยแม่แสงดา สมฤทธิ์ อายุ 17 ปี ซึ่งปัจจุบันแม่แสงดา อายุเข้า 87 ปี นะครับ ก็คำนวนเอาเองก็แล้วกันนะครับ ว่าเฮือนลื้อโบราณนี้ สร้างมากี่ปีแล้ว
แม่แสงดาเล่าว่า ทุกวันบ้านหลังนี้แม่แสงดาอาศับอยู่คนเดียว โดยมีลูกชื่อ อ.อุดร สมฤทธิ์ บุตรที่เกษียณอายุราชการแล้ว ปลูกบ้านอยู่ใกล้ ๆ คอยดูแล ส่งข้าวส่งน้ำและทำความสะอาดบ้านให้แม่ทุกวัน
ปัจจุบันแม่แสงดาได้อนุรักษ์บ้านหลังนี้ให้คงสภาพเดิม ไม่ได้ปรับปรุงตกแต่งเพิ่มเติมแต่ประการใด เพราะต้องการรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาเยี่ยมชม ศิลปะบ้านโบราณแบบไทลื้อ(สิบสองปันนา)
ที่นี่ยังมีชุดเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายของชาวไทลื้อได้เยี่ยมชมและอุดหนุนได้อีกด้วย ใต้ถุนบ้านแม่แสงดายังทอผ้าแบบไทลื้อให้คนมาเยี่ยมได้ชมการทอผ้าไทลื้ออีกด้วย
เปิดเป็นบ้านพักโฮมสเตย์ให้คนมาพักเพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทลื้อที่บ้านธาตุ หรือ ท่องเที่ยวในพื้นที่ของอำเภอเชียงคำ โดยคิดค่าบริการหัววละ 100 บาทเท่านั้นเอง..
ท่านสามารถติดต่อที่พักโฮมสเตย์และสอบถามข้อมูลแม่แสงดาได้ที่ อ.อุดร สมฤทธิ์(บุตรชาย) โทร.085-7128170
ขอขอบคุณแม่แสงดาที่ต้อนรับและให้ข้อมูลและพาเยี่ยมชมมุมต่าง ๆ ของบ้านไทลื้อโบราณ… {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1XChp04

(Visited 1 times, 1 visits today)