{{พะเยา}}..อาชีพ “ทำไร่กาแฟ”ของบ้่นผาแดงแห่งนี้ ณ ปัจจุบันสามารถผลิตกาแฟสด ๆ ได้ถึง 115 ตันในปีหนึ่ง ๆ บาท เฉลี่ย 300,000 บาท/ครัวเรือน {{ชมคลิปบนยูทูป 10 นาที}} http://bit.ly/2hT6oHv

เดิมพื้นที่ของชุมชน เผ่า”เย้า” หรือ “อิ่วเมี่ยน”ที่ บ.ผาแดง ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยาพะเยาแห่งนี้ จะชูช่อสีสวยสดของดอกฝิ่นในพื้นที่แห่งนี้..เมื่อปี 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงมีโครงการพระราชดำริ มอบหมายให้กรมประชาสงเคราะห์ ส่งเสริมการปลูกกาแฟ แทนการปลูกฝิ่นของชุมชน บ.ผาแดงแห่งนี้….อาชีพ “ทำไร่กาแฟ”ของบ้่นผาแดงแห่งนี้ ณ ปัจจุบันสามารถผลิตกาแฟสด ๆ ได้ถึง 115 ตันในปีหนึ่ง ๆ และเมื่อนำไปแปรรูปกาแฟ(กาแฟกะลา) ตากแห้งแล้ว มีปริมาณถึง 25 ตันต่อปี สร้างรายได้ให้ชุมชน ปีละ 20 ล้านบาท และทำไให้ครัวเรือนของชาวบ้านที่นี่ มีรายได้พ้นขีดความยากจน คือ มีรายได้เฉพาะการทำไร่กาแฟ เฉลี่ย 300,000 บาท/ครัวเรือน จึงทำให้ราษฎรที่นี่ มีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี มีบ้านอยู่อาศัยที่ถาวร และมีรถบรรทุก(ปิคอัพ)ใช้เกือบทุกครัวเรือนทีเดียว..เราไปรู้จักกับหมู่บ้านชาวเมี่ยนที่นี่กันดีกว่า….บ.ผาแดง มีจำนวน 46 หลังคาเรือน ประชากร 235 คน อาชีพหลักคือ การทำไร่กาแฟ และ อีก 10 ครอบครัวมีอาชีพค้าขาย ต่างหมู่บ้า่น(ขายน้ำเต้าหู้)หมู่บ้านตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอ ประมาณ 15 กิโลเมตร อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,100 เมตร จึงเหมาะแก่การปลูกพืชเมืองหนาว โดยเฉพาะการปลูก “กาแฟ”(กาแฟอาราบิก้า) Arabica coffee.. พันธุ์อราบิก้าชื่อ “คาติมอร์” (CatiMor) มีพื้นที่เพาะปลูกกาแฟ จำนวน 735 ไร่ บนเนินเขาและบริเวณที่อยู่อาศัย รวม 55 แปลงวิธีการผลิต จากกาแฟสดเก็บจากต้น นำไปสีแปรรูป ตากแดดให้แห้งเป็น “กาแฟกะลา” เพื่อนำไปจำหน่าย จากนั้นพ่อค้าก็จะนำไปแปรรูป บรรจุหีบห่อ ติดตราส่งออกจำหน่ายต่อไปอีกที ส่งขายให้ดอยช้าง จ.เชียงใหม่ และ จ.น่าน เป็นต้นนายรัฐศาสตร์ สันติโชคไพบูลย์ ผู้ใหญ่บ้านคนหนุ่ม ไฟแรง กล่าวว่า “เดิมในหมู่บ้านมีโรงงานแปรรูปกาแฟ แต่เนื่องด้วยตอนนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้ และการผลิตกาแฟก็ไม่ได้มาตรฐาน รสชาดไม่ดี จึงล้มเลิกไป..”มีบางส่วนได้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มแปรรูปกาแฟสด “ภูผาแดง” เอาไปให้บริษัทในเมืองทำการแปรรูป บรรจุหีบห่อส่งขายตามคำสั่งซื้อ ภายใต้แบรนด์ “กาแฟ “ภูผาแดง” นั่นเอง..ทุก ๆ บ่าย 3 – 5 โมงเย็นชาวบ้านก็จะนำกระสอบบรรจุกาแฟสดจากต้น มาวางไว้ที่โรงสีกาแฟ เพื่อรอการสี คิดค่าสี 4 กิโลกรัม ต่อ 1 บาท เมื่อสีกระเทาะเปลือกกาแฟออกแล้ว ก็จะนำไปตาก บนแคร่ที่ทำไว้ กลางหมู่บ้าน หรือ บนหลังคาบ้านของตน ที่จะต้องนำไปตากบนแคร่ไม้ไผ่ เพราะอยากให้กาแฟกลิ่นหอม ไม่มีกลิ่นดินติดมาด้วย ซึ่งกาแฟจะดูกกลิ่นดีมาก จึงไม่นิยมตากกาแฟบนดินที่นี่นอกจากท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวติของชาวบ้้านทำไร่กาแฟแล้ว ขอบอกได้เลยว่า..ที่ชุมชนผาแดงแห่งนี้ มีวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงานมาก อากาศก็เย็นสะบาย ชาวเมี่ยนที่นี่ก็มีอัธยาศรัยไมตรี ที่ยอดเยี่ยมมาก เชิญไปเที่ยวกันนะครับ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ นายรัฐฐศาสตร์ สันติโชคไพบูลย์ ผู้ใหญ่บ้านผาแดง โทร.084-3691302ท้ายสุดนี้..ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านมากที่ต้อนรับเราและอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมอาชีพการทำไร่กาแฟของชาวบ้านที่นี่…แล้วเราจะหวนมาเยี่ยมอีกแน่นอน…ในวันปีใหม่ของชาวเมี่ยนที่นี่ ในเดือน กุมภาพันธ์ อันใกล้ๆ นี้…{{ชมคลิปบนยูทูป 10 นาที}} http://bit.ly/2hT6oHv

(Visited 1 times, 1 visits today)