{{พะเยา}} ฟาร์มเห็ดสุขใจ ตั้งอยู่ที่ 241 บ.ปงใหม่ หมู่ 8 ต.ทุ่งกล้วย อ ภูซาง {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2hUmvqn

ฟาร์มเห็ดสุขใจ ตั้งอยู่ที่ 241 บ.ปงใหม่ หมู่ 8 ต.ทุ่งกล้วย อ ภูซาง จ.พะเยา โดย คุณเอื้ออังกุล สุขใจ ผู้สร้างผลิตภัณฑ์ แหนมเห็ดสุขจริง,เห็ดสวรรค์สุขจังและ น้ำพริกเห็ด2นาง ..ฟาร์มเห็ดที่ช่วยให้คนในชุมชนได้ขายผลิตผล นักเรียนได้มีแหล่งศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร และคนในชุมชนมีงานทำ ติดต่อสอบถาม โทร.088-4439445 {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2hUmvqn

(Visited 1 times, 1 visits today)