{{พะเยา}}แข่งขันล้อเลื่อนไม้ชนเผ่า ที่ม่อนทานตะวันป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2j78KTE

ไปเที่ยวชมการแข่งขันล้อเลื่อนไม้ชนเผ่า ที่ม่อนทานตะวันป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการปลูกเสริมป่า ม่อนทานตะวัน และเปิดกิจกรรมการแข่งขันล้อเลื่อนชนเผ่า มีกิจกรรมการแสดงของชนเผ่าชาติพันธุ์ต่าง ๆ เช่น อิ่นเมี่ยน ชาวเขาเผ่าม้ง จากหลายอำเภอ และมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานกิจกรรมจำนวนมาก และได้มีการถ่ายทอดสดของ ไทยพีบีเอส เผยแพร่ไปทั่วประเทศอีกด้วย การแข่งขันล้อเลื่อนไม้ หรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า The Wooden Kart Racing ที่ม่อนทานตะวัน ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา… จากการดำรงชีวิตของชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่บนเขาบนดอยตามภาคเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่จะดำรงชีวิตด้วยการอาศัยวัตถุดิบจากป่า ไม่ว่าจะเป็นฟืน น้ำ หรือพืชผักต่างๆ เวลาจะทำการขนย้ายมาเก็บไว้ก็ต้องขึ้นลงเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรด้วยการเดิน แต่เมื่อขนส่งด้วยระยะทางไกลขึ้นทำให้ใช้เวลาในการขนส่งมากขึ้น เพื่อให้ได้ทรัพยากรมากขึ้นชาวเขาจึงได้คิดแก้ปัญหาด้วยการหาเครื่องทุ่นแรงด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ในป่า ด้วยเหตุนี้จึงมีการคิดล้อเลื่อนเกิดขึ้น จากเศษไม้ที่ทิ้งระเกะระกะได้ถูกนำมาดัดแปลงจนเป็นรูปร่างคล้านรถโกคาร์ท แต่ชิ้นส่วนทุกชิ้นล้วนทำขึ้นจากไม้ทั้งหมดแม้กระทั่งล้อ ตัวรถมีขนาด 1×2 เมตร มีเนื้อที่พอที่จะทำการขนย้ายได้อย่างสบายๆโดยเรียกง่ายๆว่าล้อเลื่อนไม้นั่นเอง จากเดิมที่ใช้แรงคนก็ทุ่นแรงไปได้มาก โดยการของที่หามาได้ใส่บนรถล้อเลื่อนไม้แล้วช่วยกันดึงและผลักจนถึงที่ซึ่งสะดวกและได้ประโยชน์ก็ตอนลงมาจากเขาที่สามารถปล่อยล้อเลื่อนไม้ไหลลงมาได้อย่างสบายๆโดยมีคนบังคับเลี้ยวเพียงคนเดียวเท่านั้น ทำให้สามารถประหยัดพลังงานและเวลามากขึ้น… ล้อเลื่อนชาวเขานี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวเขามาหลายชั่วอายุคนแล้ว โดยเหล่าชาวเขาได้คิดค้นพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่ในปัจจุบันล้อเลื่อนไม้นี้ถูกแทนที่ด้วยรถยนต์และจักรยานยนต์ไปแล้ว เหลือแต่การละเล่นและแข่งขันกันเพื่อความสนุกสนาน จากการแข่งขันกันใหม่หมู่เพื่อนฝูงก็กลายมาเป็นการแข่งขันกันระหว่างหมู่บ้านและมีทีท่าว่าจะขยายไปเรื่อยๆ ล้อเลื่อนไม้สำหรับบรรทุกวัตถุดิบสำหรับดำรงชีวิตจากป่าหรือโกคาร์ทชาวเขานั้น จัดได้ว่าเป็นภูมิปัญญาในการปรับตัวสอดคล้องกับวิถีชีวิต แสดงให้เห็นถึงดูแลครอบครัวของฝ่ายชายซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำและเป็นผู้ไปหาเลี้ยงครอบครัว นอกจากนี้ก็ยังแสดงให้เห็นถึงสังคมที่พึ่งพาอาศัยกันอีกด้วย ล้อเลื่อนไม้จึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์กับธรรมชาติ โอกาสที่ดีวันนี้…ท่านยังจะได้นั่งรถแทรกเตอร์นำเยี่ยมชธรรมชาติ และความงามของทิวทัศน์ม่อนทานตะวันในวันนี้อีกด้วย..อย่าลืมนะครับพาครอบครัว พาลูกพาหลาน คนที่ท่านรัก {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2j78KTE

(Visited 1 times, 1 visits today)