{{พะเยา}}เวทีส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งน้ำซับน้ำจำตำบลจำป่าหวาย บ.ร่องเข็ม หมู่ 6 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1T7RlGS

..”แหล่งน้ำซับน้ำจำ”ตำบลจำป่าหวาย ตั้งอยู่ที่ บ.ร่องเข็ม หมู่ 6 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา พิกัด GPS ที่ N 19.09864 E 99.94216 อยู่ติดกับหมู่บ้านร่องเข็ม เป็นแหล่งน้ำซับผิวดิน ที่มีน้ำตลอดปี สามารถส่งไปหล่อเลี้ยงในพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลจำป่าหวาย

ณ วันนี้..5 พค.2559 เวลา 15.00 น.ณ บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ ศาลเจ้าพ่อพญาเฮียวคำ ได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นดี ๆ ที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล นำ โดย ท่านสัจจพจน์ บุญเมือง นายก อบต.จำป่าหวายและทีมงาน พร้อมทั้งชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีวิทยาคุณฤติมา กันใจมา(ทิพ) ผจก.น้ำพุร้อนสันกำแพง โครงการพระราชดำริ จ.เชียงใหม่เป็นวิทยากร ภาคราชการ เอกชน ภาคประชาชน และชุมชนท่องเที่ยว ร่วมเวทีในครั้งนี้ โดยมีสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา นายวีระวุฒิ ต๊ะปินตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา เป็นผู้ดำเนินการ{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1T7RlGS

(Visited 1 times, 1 visits today)