{{พะเยา}}เยือนถิ่นไทลื้อ 12 ปัน ที่เชียงคำ : ท่องเที่ยวโดยชุมชน บ.ธาตุสบแวน ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา {{วิดิทัศน์}} http://bit.ly/2cuOz0v

ตัวเมืองเชียงคำ..เมื่อท่านมาถึงแล้ว สภาพทั่วไป ก็คงจะเหมือนเมืองใหญ่อื่น ๆ โดยทั่วไป แต่ถ้าหากท่านแวะพักสักนิด ท่านจะประทับใจในมิตรไมตรีของชาวชุมชนเมืองเชียงคำนี้..การแต่งกายไทลื้อ ภาษาพูดของชาวไทลื้อ ความจริงใจ มีมิตรไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใส คือความมีเสห่ห์ของคนเมืองนี้..เพราะที่นี่คือศูนย์กลาง ของชาวไทลื้อที่อยพยพมาจากสิบสองปันนา ประเทศจีน มานับร้อย ๆ ปี แต่พี่น้องชาวไทลื้อที่นี่ยังคงอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม และประเพณีไว้อย่างแนบแน่นทีเดียว..ไทลื้อเชียงคำ…ท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวไทลื้ออำเภอเชียงคำ. จังหวัดพะเยาแดนดินแห่งอารยธรรมคือ..สิบสองปันนาย้อนอดีตนับร้อยปี. ณ วันนี้ที่นี่ยังอบอวลไปด้วยรอยยิ้มของพี่น้องชาวไทลื้อที่นี่เชียงคำแดนดินถิ่นไทลื้ออันลือเลื่อง.ท่องเที่ยวท่องเที่ยวโดยชุมชนที่นี่.. ลานวัฒนธรรมไทลื้อ บ.ธาตุสบแวน ต.หย่วน เฮือนลื้อหลังนี้ ท่านจะสามารถเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผ้าทอแปรรูปสีธรรมชาติ การย้อมีธรรมชาติ การทอผ้าไทลื้อแบบโบราณ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผ้าทอแปรรูปหลากหลายรูปแบบท่องเที่ยวโดยชุมชนที่นี่ท่านยังสามารถเชื่อมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกหลายแห่งภายในรัศมีไม่ถึง 10 กิโลเมตรได้อย่างสบายไปด้วยความเป็นธรรมชาติและรอยยิ้มของคนเชียงคำวัดพระนั่งดิน อันซีนไทยแลนด์ อันลือเลื่อง ที่พระพุทธรูปองค์ประธานประดิษฐานอยู่บนพื้นราบโดยไม่มีฐานชุกชีรองรับ เหมือนพระประธานโดยทั่วไปวัดแสนเมืองมา วัดชาวไทลื้อที่มีศิลปะแบบไทลื้อดั้งเดิม เป็นศิลปะที่สวยงามมาก ภายในพระอุโบสถชมภาพภาพจิตรกรรมผาผนัง ที่บอกเรื่องราวของการอพยพของชาวไทลื้อจากแว้นสิบสองปันนา ประเทศจีน จนมาตั้งหลักปักฐานที่บ้านมางแห่งนี้..ที่วัดแสนเมืองมายังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคยเสด็จมาที่ อ.เชียงคำในอดีต..และนอกจากนั้นก็ยังมีโบราณวัตถุของวิถีชีวิตของชาวไทลื้อโบราณให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมด้วยท่านสามารถไปเยียมชมความงามของศิลปะสถาปัตยกรรม ของไทยใหญ่ที่ “วัดนันตาราม“ ที่นี่นอกจากที่จะได้ชมสถาปัตยกรรม ที่หาชมได้ยาก ศิลปะของพม่าแล้วที่นี่ยังรวบรวม วัตถุโบราณต่างๆ ให้ท่านเยี่ยมชมหลังจากนั้นท่านยังสามารถไปเยีายมมชมแหล่งผลิตกาละแมโบราณท ี่บ้านดอนไชย ตำบลหย่วน ซึ่งผลิตกาละแมด้วยกรรมวิธี ตั้งแต่สมัยโบราณ มาจนถึงแล้ววันนี้ไปใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลเข้าช่วยเพื่อให้ทันต่อคำสั่งซื้อ. นับเป็นผลิตภัณฑ์อันลือชื่อของจังหวัพะเยาทีเดียวเยี่ยมมชม วัดพระธาตุสบแวน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ชมภาพฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวของการอพยพถิ่นฐานของชาวไทลื้อที่นี่ กราบนมัสการองค์พระธาตุสบแวน และท่านยังสามารถ ไปเยี่ยมชมเรือนไทลื้อโบราณของแม่แสงดา. สมฤทธิ์. เจ้าของบ้านได้อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานในเยีายมชมเรือนโบราณของชาวที่เหลือ ในที่นี้ท่านยังจะให้ชมการทอผ้าของผู้สูงอายุ ที่นี่อีกด้วยวันนี้..ชาวไทลื้อเชียงคําที่นี่ได้ต้อนรับท่านผู้บริหารไทยเบฟคุณชาบอต โทณวณิก. ให้เกียรติบินมาชมวิถีชีวิตของชาวไทลื้อที่นี่ เพื่อเข้าสนับสนุนช่วยเหลือการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งนี้..เมื่อวันอังคารที่ 30 สค.2559..ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสยุมพร แดงฟู ผู้ใหญ่บ้านธาตุสบแวน โทร.084-4834188 {{วิดิทัศน์}} http://bit.ly/2cuOz0v

(Visited 1 times, 1 visits today)