{{พะเยา}}เยือนถิ่นวัฒนธรรมไทลื้อ 12ปันนา..ม.1,2,3,4 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา..นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พะเยา รับฟังการนำเสนอวิถีวัฒนธรรมไทยและเยี่ยมกิจกรรมท่องเที่ยวไทลื้อเชียงคำ..{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2dnilaK

วันอาทิตย์ที่ 25 กย.2559..ณ อาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้านธาตุสบแวน หมู่ 1 ต.หย่วน วันนี้เยือนถิ่นวัฒนธรรมไทลื้อ 12ปันนา..ม.1,2,3,4 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา..นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พะเยา ประชุมรับฟังการนำเสนอวิถีวัฒนธรรมไทยและเยี่ยมกิจกรรมท่องเที่ยวไทลื้อเชียงคำ..
ในโอกาสนี้ได้ต้อนรับ. ดร.ธนภน วัฒนกุล
อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาปฏิรูปประเทศไทย..
รับฟังการนำเสนอผลการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน โดยยึดวิถีวัฒนธรรมเป็นหลักในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทลื้อ สามารถเป็นต้นแบบที่ดี ขยายผลไปยังแก่ชุมชนอื่น ๆ ได้นำไปประยุกต์ และปฏิบัติ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง..
หลักจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมวัดพระธาตุสบแวน เยี่ยชมศาลา 12 ห้อง ซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมติดผนัง บอกเรื่องราวของการอพยพถิ่นมามาตั้งหลักแหล่งในตำบลหย่วนปัจจุบัน เยี่ยมหัตถกรรมการทอผ้าไทลื้อ และชมเฮือนลื้อ และร่วมรับประทานอาหารไทลื้อ บนเฮือนไทลื้อดังกล่าว..{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2dnilaK

(Visited 1 times, 1 visits today)