{{พะเยา}}เยี่ยมชมตลาดสดแบบเกื้อกูลของชุมชน บ.ทุ่ง หมู่ที่ 2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1OBFzAF

ตลาดสดของชุมชน บ.ทุ่ง หมู่ที่ 2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน..อยู่ห่างจากตัวอำเภอ ประมาณ 2 กม.เท่านั้นเอง
ที่นี่..ทุกวันเวลาตั้งแต่ 14.00 น.- 18.00 น.บริเวณสองข้างถนนที่ตัดผ่านหมู่บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 12 จะมีพี่น้องประชาชนทั้ง 2 ชุมชน ได้นำพืชผักสวนครัว ปลอดสารพิษที่ปลูกเอง ในบริเวณบ้าน หรือ ตามหัวไร่ปลายนา รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้าน ปลาดุกที่เลี้ยงด้วยบ่อซีเมนต์ รวมทั้งขนม อาหารพื้นเมือง นำมาจำหน่ายให้กับคนในชุมชน และ ผู้คนที่เดินทางผ่านไปมาได้จับจ่าย ซื้อไปบริโภค
โดยการนำของ นายวิเศษ รินทร์พร้ม ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนบ้านทุ่ง..ที่ต้องบการสร้างวิถีชีวิตแบบเกื้อกูลของชุมชนที่ได้ ได้มีแหล่งขายผลผลิตของครัวเรือน และยังเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าของกันและกันได้อีกด้วย เป็นการสร้างสีสรรค์ของตลาดนัดชุมชน ตามวิถีพอเพียงของชาวบ้าน..ที่นี่..
ได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านที่นี่ เขากล่าวว่า นอกจากเป็นที่สำหรับขายผัก ขายปลา ขายอาหารพื้นเมืองแล้ว ยังได้มีโอกาสพบปะ พูดคุยสนุกสนานกันด้วย หากขายผักไม่หมดก็นำมาแลกเปลี่ยนกันนำไปทำอาหารที่บ้านด้วย เรียกได้ว่า เป็นตลาดแบบ “เกื้อกูล” ครับ..{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1OBFzAF

(Visited 1 times, 1 visits today)