{{พะเยา}}เยี่ยมชมกิจกรรม“ห้วยบงฟิชชิ่ง“หารรายได้เข้ากองทุนสวัสดิการของชุมชนบ้านห้วยบง. หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งรวงทอง. อำเภอจุน{{วิดิทัศน์}} http://bit.ly/1oEYC62

เยี่ยมชมกิจกรรมของชุมชนบ้านห้วยบง. หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งรวงทอง. อำเภอจุน. จังหวัดพะเยา. เป็นกิจกรรมมหารายได้เข้าสู่ชุมชนเพื่อช่วยเหลือในการพัฒนาสารณประโยชน์ รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
ด้วยการจัดกิจกรรมหารายได้จากการตกปลาหรือตกเบ็ด ภายใต้ชื่อว่า“ห้วยบงฟิชชิ่ง“บัตรแข็งในราคา 399 บาท เบ็ดไม่เกิน 5 คัน บัตรอ่อน สัปดาห์แรก 100 บาทต่อคันสัปดาห์ต่อไป 30 บาท
มีปลาที่ปล่อยในแหล่งน้ำแห่งนี้ประกอบไปด้วยปลาบึก ปลาสวาย ปลายี่สก ปลานวลจันทร์ ปลาจีน ปลานิลและปลาตะเพียนเป็นต้น
เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2559 เป็นต้นไป เวลาตั้งแต่ 6.00-18.00 น.
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 091 4799 561 และโทรศัพท์ 086 1907 707 บริหารงานโดยทีมงานของเยาวชนในชุมชน“ทีมงานลุยโข่“….พิกัดนำทาง GPS ที่ N 19.45616 E 100.20354 {{วิดิทัศน์}} http://bit.ly/1oEYC62

(Visited 1 times, 1 visits today)