{{พะเยา}}เยี่ยมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ที่ บ.ปัว หมู่ 6 ต.งิม อ.ปง เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พค.2559{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1rN05tg

..”ตามองดาว เท้าติดดิน กลิ่นหอมขจรไกล ขวัญใจประชาชน”..เป็นหลักของการทำงานของผม ฉายา”สารสนเทศเพื่อชุมชน”..มุ่งลงสู่พื้นที่ตามหาต้นนแบบ ที่ได้เดินตามรอยเท้าพ่อ ..เบื้องพระยุคลบาท..ตีเผยแผ่เป็นต้นแบบและขยายผลให้กว้างไกล ด้วยหัวใจนักปฏิบัติ มีทักษะ และอาวุธประจำกายที่ติดตัวตลอด คือ “กล้องวิดิโอ”ตัวเล็ก ๆๆ นี้..
หลังจากที่เคยได้ติดตาม และชื่นชมผลงานของชุมชนบ้านปัว หมู่ 6 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา กับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี 2549 ถ้วยรายวัลพระราชทาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”…ภายใต้การนำของผู้นำที่ชื่อและนามสกุลที่สั้นที่สุด คือ “นายเป็ก สนิท” ผู้ใหญ่บ้านคนดีของชุมชน
เมื่อเข้าถึงหมู่บ้านปัว..เราจะมองเห็น ถ้วยรางวัลพระราชทานจำลอง และ ซุ้มพระฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตั้งสูงเป็นสง่าอยู่..ซึ่งนี่ก็คือ สัญญลักษณ์แห่งการดำเนินชัีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคนในชุมชนแห่งนี้นั่นเอง..
ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านเป็ก สนิท ผู้ใหญ่บ้าน,นายพุด บุญถึง ผู้นำ อช.(ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน),นายพิพัฒพล กุสาวดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้รับข้อมูลและความประทับใจเพียบ ต้องขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย..
น่าทึ่ง และแปลกใจกับชุมชนแห่งนี้ ซึ่งขณะนี้ทั่วพื้นที่ จ.พะเยา ขณะนี้กำลังประสบภัยแล้งทุกหย่อมหญ้า ไม่มีน้ำในการเกษตร แต่วันนี้..ผมงงมาก เพราะที่นี่มองไปทางใหนก็เขียวขจีกับพืชผลทางการเกษตร แบบเขียวจนสุดลูกหูลูกตาทีเดียว..พืชผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นท้องทุ่งไร่ข้าวโพด ไม้ผลและพืชผักสวนครัว แต่ก็หายสงสัยเลย เพราะที่หมู่บ้านปัวแห่งนี้ มีแม่น้ำงิมไหลผ่านกลางหมู่บ้าน…
กิจกรรมที่ผู้นำพาเยี่ยมชมครึ่งวันนี้..ลืมเวลาทานอาหารเที่ยงเลย เพราะตื่นตาตื่นใจกับการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง..ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การทำอาชีพเสริมด้วยความขยันขันแข็งของคนในชุมชนแห่งนี้..ผมพาท่านไปเยี่ยมกันเลยดีกว่า..
จุดแรก..กลุ่มวิสาหกิจขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว(โรงสี),ศูนย์เรียนรู้ชุมชน,อาชีพเก็บขยะขายเป็นเงินของนางนภาพรรณ คนการ,อาชีพเลี้ยงไก่และกบ ของนายอุดร สุไชยา,อาชีพเพาะเห็ดของนายผัด สนิท การปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เกือบทุกหลังคาเรือน..
และจุดสุดท้าย..นายเป็ก สนิท ผู้ใหญ่บ้านตัวอย่าง..นอกจากท่านจะเป็นผู้บริหารงานในชุมชนของท่านแล้ว ท่านยังทำเป็นตัวอย่าง ปฏิบัติให้ชาวบ้านเห็นเป็นรูปธรรม คือ ท่านใช้พื้นที่ของท่านประมาณ 20 ไร่ แบ่งพื้นที่ออกตามแนวทฤษฎีใหม่ ขุดบ่อเลี้ยงปลา 2 บ่อ,เลี้ยงโคขุน จำนวน 8 ตัว,ปลูกหญ้าเนเปียไว้เลี้ยงโค,ปลูกข้าว เลี้ยงเป็ด ไก่ เพื่อบริโภค..ทุกกิจกรรมหมุนเวียน เกื้อกูลกันเป็นประโยชน์อย่างน่าทึ่ง และที่นี่ก็ปลอดการใช้สารเคมีอีกด้วย..{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1rN05tg

(Visited 1 times, 1 visits today)