{{พะเยา}}อาชีพปลูกผักหวานป่า และเพาะงอกผักหวานป่า ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของนายสว่าง ใจเย็น แห่ง บ.ผาตั้ง หมู่ 6 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1TKtoXG

ช่วงเดือนนี้..ผักหวานป่า กำลังผลิยอดสวย ๆ ให้ชาวบ้านชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา เก็ยผักหวานขาย สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ วันหนึ่ง ๆ ไม่ต่ำกว่า 500 บาททีเดียว..
ปลูกผักหวานป่า สว่าง ใจเย็น…เยี่ยมครัวเรือนปลูกผักหวานป่า และ เพาะกล้าผักหวานป่าจำหน่ายเป็นรายได้ ที่ บ.ผาตั้ง หมู่ 6 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา ครัวเรือนนายสว่าง ใจเย็น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พค.2559 นี้..ในโอกาสเกาะติดผลงานของ “พัฒนากรขวัญใจชุมชน” คุณสารภี มีปาน พัฒนากร อ.ปง จ.พะเยา
เยี่ยมชมกิจกรรมผลงานที่เป็นรูปธรรม หลากหลายกิจกรรมที่สัมผัสได้ ที่ หมู่บ้านผาตั้ง หมู่ 6 ต.ขุนควร อ.ปง ที่ได้ร่วมมือกันพัฒนาหมู่บ้านจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” ดี่เด่นระดับจังหวัดพะเยา ปี 2558 ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จนเป็นที่ภาคภูมิใจของชุมชน
การส่งเสริมอาชีพแก่ชาวบ้านด้านการเพาะและปลูกผักหวานป่า โดยมีครัวเรือนต้นแบบปลูกผักหวานป่า คือ ครัวเรือนของนายสว่าง ใจเย็น ที่ได้รับการส่งเสริมการปลูกผักหวานป่ามาตั้งแต่ปี 2557 ในพื้นที่ 7 ไร่ 3 งาน ปลูกผักหวานป่า จำนวน 3,000 ต้น ขณะนี้ได้ผลิยอดชูช่อเก็บออกขายเป็นรายได้ของครอบครัวแล้ว ขณะนี้อาชีพนี้ได้ขยายผลไปสู่ครัวเรือนอื่น ๆ อย่างกว้างขวางในอำเภอปง
นอกจากนี้ยังสามารถเพาะเมล็ดผักหวานป่า หรือที่เรียกว่า “งอกผักหวานป่า” ได้อีกด้วย วันที่เราไปเยี่ยม กำลังเพาะไว้ ประมาณ 40,000 กว่างอก ซึ่งจำหน่ายในราคางอกละ 10 บาท ก็จะทำเงินได้ถึง 400,000 บาททีเดียว ซึ่งขณะนี้งอกสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งขายตามคำสั่งซื้อได้แล้ว โดยคำสั่งซื้อจาก อ.เชียงคำ,เมืองพะเยา,ภูกามยาว,แม่ใจ และ จ.ชลบุรี อีกไม่กี่วันข้างหน้า..
หากสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายสว่าง ใจเย็น โทร.081-0349776 {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1TKtoXG

(Visited 1 times, 1 visits today)