{{พะเยา}}หมู่บ้านต้นแบบสารสนเทศฯออนแอร์ สวท.พะเยา ยินดีกับผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม(แหนบทองคำ) นายวิเผศษ รินทร์พรุ้ม ผู้ใหญ่บ้าน บ.ทุ่ง หมู่ 2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา{{คลิปรายการวิทยุ}} http://bit.ly/2deNc41

รายการวิทยุ สวท.พะเยา วันอาทิตย์ 25 กย..นี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม(แหนบทองคำ) นายวิเผศษ รินทร์พรุ้ม ผู้ใหญ่บ้าน บ.ทุ่ง หมู่ 2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา..ขอขอบคุณที่ทีมงานบ้านทุ่งทุกๆท่านที่ให้เกียรติมาร่วมรายการ สวท.พะเยา Fm95.25 Mhz เวลา 16.10 น.-17.00 น..{{คลิปรายการวิทยุ}} http://bit.ly/2deNc41

(Visited 1 times, 1 visits today)