{{พะเยา}}พ่อแหน้น เครือสาร : เกษตรผสมผสานบนผืนแปลงเล็กในบ้าน ที่ บ.ตุ่นใต้ ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

พ่อแหน้น เครือสาร : ต้นแบบสัมมาชีพชุมชน บ.ตุ่นใต้ หมู่ 1 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา ดำเนินอาชีพเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงกบ ปลา ไก่ เป็ด บนพื้นที่ 1 ไร่ เป็นคลังอาหารของครอบครัว และเป็นแหล่งรายได้ของครอครัว ติดต่อสอบถาม พ่อแหน้น ืเครือสาร โทร.081-8296174

(Visited 1 times, 1 visits today)