{{พะเยา}}พิพิธภัณฑ์ความทรงจำ(ร่วมสมัย)ที่วัดเชียงทอง อ.เมืองพะเยา โดยมีพระครูไพจิตธรรมาภรณ์ (อดุลย์) เจ้าอาวาสเป็นผู้รวบรวมโบราณวัตถุศิลปวัตถุตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันหลาย 1,000 ชิ้น {{คลิป}}http://bit.ly/23sH2W1

พิพิธภัณฑ์ความทรงจำที่วัดเชียงทอง หมู่ 8 บ้านศาลา ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา มีพิพิธภัณฑ์ความทรงจำ (ร่วมสมัย) โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้สร้างขึ้นมาเพื่อรวบรวมโบราณวัตถุศิลปวัตถุตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันหลาย 1,000 ชิ้น

เพื่อให้คนในชุมชนร่วมอนุรักษ์ดูแลให้เป็นสถานที่เรียนรู้ ค้นคว้าศึกษา และทบทวนความทรงจำในอดีต ซึ่งในปัจจุบันหาดูได้ยากมาก แต่จะมีเพียงแห่งเดียวในวัดแห่งนี้เพียงที่เดียวในจังหวัดพะเยา

พระครูไพจิตธรรมาภรณ์ (อดุลย์) อายุ 49 ปี 25 พรรษา เจ้าอาวาสวัดเชียงทอง หมู่ 8 บ้านศาลา ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา กล่าวว่า ก่อนจะรวบรวมเก็บสะสมวัตถุสิ่งของต่างๆ ได้เริ่มต้นตอนเป็นเด็กวัดอายุ 13 ปี โดยเริ่มเก็บสะสมสิ่งของในเครื่องไทยทานที่ผู้คนมาทำบุญ สะสมมาเรื่อยๆ จนกระทั่งบวชเป็นพระปี

พ.ศ.2523 ก็ได้เริ่มนำมาไว้ที่วัดเก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ตั้งแต่ของโบราณยุคกลางที่มีอายุกว่า 100 ปี จนถึงปัจจุบัน นำมาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ความทรงจำ (ร่วมสมัย) ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านในชุมชนร่วมกันสร้างขึ้นมา เพื่อให้เป็นสถานที่ค้นคว้า ศึกษาเรียนรู้ ถึงความแตกต่างของอดีตกับปัจจุบัน

เจ้าอาวาสวัดเชียงทอง ยังกล่าวด้วยว่า สำหรับโบราณวัตถุศิลปวัตถุมีทั้งที่ได้เก็บสะสมมาเองและได้ร่วมแรงร่วมใจกับคนทั้งนอกและในชุมชนจัดทอดผ้าป่า ของเก่าทุกอย่างที่ชาวบ้านไม่ใช้นำมาทอดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ความทรงจำแห่งนี้จนมีมากหลาย 1,000 ชิ้น โดยการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ความทรงจำ (ร่วมสมัย) ได้มีความคิดที่ว่าตนเองชอบสะสมจึงเอาของเก่าที่สะสมนำมาเก็บไว้ เพื่อให้ผู้คนทุกช่วงอายุ ได้เห็นสิ่งของในพิพิธภัณฑ์ความทรงจำแห่งนี้ที่ได้เก็บรักษาไว้ให้ดูชม เพราะในปัจจุบันหาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเมื่อใครได้มาเห็นก็จะเกิดความทรงในอดีตขึ้นมา ควบคู่กับยุคสมัยปัจจุบัน หรือเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ความทรงจำ (ร่วมสมัย)

และทางวัดได้เปิดพิพิธภัณฑ์ความทรงจำ ให้ดูชมทุกวันไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี) ต.เวียง อ.เมืองพะเยา ที่พระครูอนุรักษ์ บุรานันท์ (ครูบาบุญชื่น) เจ้าอาวาสวัดลี เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยาเป็นผู้สร้างขึ้นมาด้วยเช่นกัน

และทางวัดเชียงทองกำลังจัดสร้างอาคารใหม่ เพื่อรวบรวมสิ่งของทั้งหมด สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 089 -955-99 {{คลิป}}http://bit.ly/23sH2W1

(Visited 1 times, 1 visits today)