{{พะเยา}}พาท่านไปชม..”โรงเรียนพอเพียงระดับระเทศ” ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับประเทศ ถ่วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการลที่ 9 บ.บัว..โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) ภายใต้การนำ ผอ.สวินทร ดอนมูล และคณะครู-ภารโรง ติดต่อสอบถาม โทร

” บ ว ร. ” หมายถึง “บ้าน” “วัด” และ “โรงเรียน” จะต้องมีการขับเคลื่อนการพัฒนา ไปพร้อม ๆ กัน และมีการทำงานบูรณาการ ร่วมมือกันอย่างสอดคล้อง ขอชมเชยครับว่า..โรงเรียนบ้านดอกบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา แห่งนี้..อยู่ภายใต้การนำของ..ผอ.สวินทร ดอนมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง) และคณะครู-อาจารย์ และภารโรง ที่ได้ร่วมไม้ร่วมือในการพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้..เป็นแหล่งหล่อมหลอมเด็ก เยาวชนคนตำบลบ้านตุ่น ให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนฉลาด ตามวินัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่งานวิชาการ สัมพันธ์งานชุมชน นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”…กระบวนการเรียน การสอนที่นี่ นับว่ามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่ง ทีมงานครูบาอาจารย์ มีความเข้มแข็ง กระตือรือร้นในการทำงานยิ่ง ทำงานด้วยความขยันขันแข็ง เป็นแม่พิมพ์ต้นแบบให้เด็ก ๆ ได้เห็นเป็นตัวอย่างกิจกรรมของโรงเรียนที่นี่ สอดคล้อง และเป็นไปตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนได่รับการประกาศเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ระดับประเทศ กิจกรรมประกอบด้วย..การส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในโรีงเรียน เพื่อการบริโภคของนักเรียน ,การเลี้ยงปลาดุกในบ่อ,การเลี้ยงไก่ไข,ไก่พื้นเมือง,การปลูกมะนาว,การทำปุ๋ยหมัก เป็นต้นด้านการพัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ก็ต้องยกนิ้วให้ เพราะมีวิวที่สวยงามธรรมชาติมาก มีเทือกเขาดอยหลวงเขียวชอุ่มเป็นฉากหลัง..มีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ การตกแต่งสวนหย่อม รวมทั้งการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ยอดเยี่ยมจริง ๆ !! มีการติดป้าย ประดับ คำศัพท์ไทย คำขวัญต่าง ๆ ให้กับต้นไม้ทุกต้น แบบว่า..เดินไปทางใหนก็จะได้ความรู้เกือบทุกมุมในโรงเรียนทีเดียวสมแล้วที่เป็นโรงเรียนดีเด่น ตามชื่อเสียงของหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 บ.บัว หมู่ 4 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา ที่โด่งดังระดับประเทศ เป็นจุดศึกษาดูงานของผู้คนที่หลั่งไหลมาจากทั่วทั้งประเทศ ไม่ขาดสาย..หากท่านมีโอกาสไปเยี่ยมบ้านบัว..ขอเรียนเชิญ่ท่านไปแวะเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง) แห่งนี้ด้วย..สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ผอ.สวินทร ดอนมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน โทร.081-8848120 {{คลิปข่าวบนยูทูป 16 นาที}} http://bit.ly/2gq0TRS

(Visited 1 times, 1 visits today)