{{พะเยา}}ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอนกประสงค์ POWER GREEN กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตครูพะเยา เมือง 2 บ.ป่าแดง เลขที่ 687 ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2cABHae

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กย.2559 ร่วมกิจกรรมกรมฯ ถ่ายทำสารคดี รางวัลชมเชย OTOP KBO CONTEST รางวัลการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้(KBO) จังหวัดดีเด่น ปี 2559ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอนกประสงค์ POWER GREEN กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตครูพะเยา เมือง 2 บ.ป่าแดง เลขที่ 687 ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่บ้านเราผลิตภัณฑ์สมุนไพรทำความสะอาดเอนกประสงค์…ทำขึ้นเพื่อต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสมุนไพร ที่สามารถชำระล้างสิ่งสกปรกได้ โดยการเช็ด ถู ขัด ซักล้างได้ดีพอกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอนกประสงค์ที่ผลิตจากสารเคมี ต้นทุนต่ำหรือไม่มีสารเคมีตกค้างเพราะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติทั้ง 6 ชนิด คือ มะกรูด ชุมเห็ดเทศ แตงกวา ผักปลัง ปะคำดีควาย ไผ่ตงการศึกษาค้นคว้าใช้กระบวนการกรอง ต้ม กลั่น นำมาใช้ในการผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอนกประสงค์ ผลปรากฏว่า ขัด ถู ซัก ล้างแล้วจะสามารถทำให้เกิดความสะอาดและเกิดกลิ่นหอมตามธรรมชาติของสมุนไพร มีความปลอดภัยจากสารเคมีที่ตกค้างผลที่ดี คือเด็กๆก็สัมผัสได้ ไม่เกิดอันตรายและทำให้รักษาความสมดุลกับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีคุณครูมยุรฉัตร วิลาชัย หรือ”ครูหอย” รับราชการครูในโรงเรียนอนุบาลพะเยา นอกจากมีภารกิจที่จะต้องอบรมสั่งสอนให้เด็กๆมีความรู้ ครูหอยยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ให้กับชุมชน หน่วยงาน นักเรียนและเพื่อนร่วมงานด้วยปัญหาที่ประสบมาก็คือปัญหาห้องน้ำของโรงเรียนมีกลิ่น ไม่สะอาด จึงมีแนวคิดอยากจะทำให้ห้องน้ำสะอาด ไม่มีกลิ่น ทดลองน้ำมะกรูดสดมาผ่าซีก แล้วนำไปวางในห้องน้ำก็แก้ปัญหาได้ระยะสั้น เพราะมะกรูดกลิ่นหมดเร็ว จากนั้นได้ทดลองทำโดยใช้น้ำด่างมาผสมใช้ชุดความทำความสะอาดของ ธกส. มาใช้ก็แก้ปัญหา ได้ประมาณยังไม่เป็นที่พึงพอใจ ดังนั้นได้ศึกษาค้นคว้าทดลองทำนำสมุนไพรชนิดต่างๆในท้องถิ่น ซึ่งมีราคาถูกเช่นมะกรูด มะเฟือง เป็นต้น นำมาทดลองใช้ระยะเวลาในการลองผิดลองถูก 2 ปีจนกระทั่งปี 2557 โดยนำผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพ OTOPของอำเภอเมือง จังหวัดพะเยาโดยใช้ชื่อว่า “น้ำยามะกรูดล้างห้องน้ำ เทพประทานพร”… อ.มยุรฉัตร วิลาชัย หรือ “ครูหอย”..เจ้าของผลิตภัณฑ์ จาก โรงเรียนอนุบาลพะเยา..สอบถามข้อมูลได้ที่ ครูมยุรฉัตร วิลาชัย(ครูหอย) โทร.090-9139621 พิกัด GPS ที่ N 19.18598 E 99.89822 {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2cABHae

(Visited 1 times, 1 visits today)