{{พะเยา}}ท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยวOTOPจังหวัดพะเยา เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากผ้า วิถีคนชายแดน เสน่ห์ที่บ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยามีแนวเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตั้งแต่บริเวณบ้านฮวก หมู่ที่ 3 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง ถึง บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 16 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ เป็นระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร โดยมีช่องทางกิ่วหก (PB 502763) หมู่ที่ 12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นช่องทางที่ติดต่อระหว่างบ้านฮวก หมู่ที่ 12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา กับบ้านปางมอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว เป็นที่ตั้งจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-สปป.ลาวบ้านฮวก เป็นช่องทางที่ราษฎรของทั้งสองประเทศ สามารถเดินทางติดต่อค้าขายกันได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. ของทุกวัน โดยไม่มีการหยุดพักเที่ยง และจัดตลาดนัดทุกวันที่ 10 และ 30 ของทุกเดือน ณ บริเวณตลาดบ้านฮวก ทั้งนี้ การขออนุญาตเดินทาง เข้า-ออก ให้เป็นไปตามข้อตกลงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด่านชายแดนด้านบ้านฮวก อำเภอภูซาง ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา ประมาณ 100 กิโลเมตร ตามถนนสาย พะเยา-จุน-เชียงคำ-ภูซาง บ้านฮวกเป็นประตูเข้าสู่แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ก่อนเข้าไปสู่หลวงพระบาง พะเยา108 มีโอกาสเดินทางมายังบ้านฮวก ได้สัมผัสถึงเสน่ห์ความงามของธรรมชาติที่ยังคงมีความงดงาม สองข้างบ้านฮวกยังมีมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านอยู่หลายร้านให้ผู้มาเยือนได้แวะเลือกซื้อหา จากหมู่บ้านขับรถไปอีกประมาณสองกิโลเมตรก็จะถึงช่องทางกิ่วหกซึ่งเป็นช่องทางติดต่อระหว่างประเทศไทยกับแขวงไชยะบุรี ซึ่งจะมีรถโดยสารรับส่งจาก อ. เชียงคำ มายังจุดนี้และในทุกปีในช่วงเทศการปีใหม่จะมีการจัดงานตักบาตรสองแผ่นดินขึ้นซึ่งในปีนี้ งานตักบาตรสองแผ่นดินและงานสบายดีบ้านฮวก ระหว่างวันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2556 อำเภอภูซาง ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ องค์กรเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนอำเภอภูซาง เตรียมจัดงานตักบาตรสองแผ่นดิน ในวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2556 ณ จุดรอยต่อชายแดนไทย – ลาว บริเวณกิ่วหก บ้านฮวก หมู่ที่ 12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยาเพื่อเป็นการสืบสานและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีการทำบุญตักบาตรให้คงคู่พุทธศาสนาและสังคมตลอดไป ตอลดจนเสริมสร้างความสามัคคีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนของจังหวัดพะเยาและเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะพัฒนาไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆ..{{พะเยา}}ท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยวOTOPจังหวัดพะเยา เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากผ้า วิถีคนชายแดน เสน่ห์ที่บ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยาที่นี่คือหมู่บ้านชายแดนไทย – ลาว โดยตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา ประมาณ 100 กิโลเมตร ตามถนนสาย พะเยา – จุน – เชียงคำ – ภูซาง บ้านฮวก จึงนับเป็นอีกหนึ่งที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการสัมผัสวิถีชีวิตของคนชายแดนไทย-ลาว

การเดินทาง…สามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง ซึ่งมีตลอด 24 ชั่วโมง และทางรถยนต์ โดยจากเชียงคำใช้ทางหลวง
หมายเลข 1021 มุ่งหน้าไปอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย ผ่านตลาดสบบงไปประมาณ 1 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาเข้าไป ทางอำเภอภูซาง จากนั้นไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกตรงจุดสามแยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1093 ผ่านวัดหนองเลาและอุทยานภูซาง จากนั้นก็ตรงไปสู่บ้านฮวก ส่วนเดินทางด้วยเครื่องบินจากท่าอากาศยานจังหวัดเชียงราย จะมีรถตู้หรือรถโดยสารประจำทางส่งถึงบ้านฮวก หรือเดินทางจากกรุงเทพฯด้วยรถบัสถึงสถานีขนส่งเชียงคำ จะมีรถโดยสารประจำทางถึงบ้านฮวก
ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่บ้านฮวก ชุมชนอยู่ติดชายแดนไทย-ลาวแห่งนี้ ยังคงดำเนินวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ที่เน้นการประกอบอาชีพทำการเกษตรและค้าขาย โดยเฉพาะการค้าขายกับกับประชาชนลาวและยังมีประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมนที่น่าสนใจ
ผลิตภัณฑ์เด่น ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ดีเยี่ยมและขึ้นชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้คือ หัตถกรรมผ้าทอมือ ผ้าถักโครเชต์ ผ้าพื้นเมือง
แหล่งท่องเที่ยว จุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว บ้านฮวก (กิ่วหก),ตลาดนัดชายแดนไทย-ลาว ทุกวันที่ 10 และ 30 ของเดือน จะจัดเป็นตลาดนัด เพื่อให้ประชาชนทั้งไทย-ลาวได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากัน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง พืชผลทางการเกษตรและหัตถกรรม เป็นต้น และเส้นทางนี้ยังสามารถเดินทางต่อไปถึง ภูชี้ฟ้าและผาตั้งจังหวัดเชียงรายได้ ระยะทางประมาณ 38 กม.

ด้านธรรมชาติ ป่าเขา ลำเนาไพร ก็มีน้ำตกโป่งผา ถิ่นกำเนิดเต่าปูลูที่ใกล้สูญพันธุ์ ตั้งอยู่ที่บ้านฮวก อยู่ห่างจากหมู่บ้านระยะทาง 1.5 กม. เป็นน้ำตกที่ลดหลั่นหลายชั้น เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวแบบเดินป่าชมธรรมชาติ และเป็นถิ่นกำเนิดและที่อยู่ของเต่าปูลู ซึ่งหาดูได้ยาก
– อุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง
ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนที่น่าสนใจ,ประเพณีเลี้ยงปางลูกปางหลาน}ประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทย-ลาวบ้านฮวก ช่วงเดือนธันวาคม
สิ่งอำนวยความสะดวก บริการที่พักโฮมสเตย์และอาหาร/เครื่องดื่ม ขอแนะนำร้านอาหารเด็ด “ร้านก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด” ก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ด อ ภูซาง ก่อนถึงตัวที่ว่าการอำเภอ 300 เมตร ตั้งอยู่เลขที่ 101 หมู่ 9 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา ทางไปชายแดนไทย-ลาวบ้านฮวก ก่อนถึงที่ว่าการอำเภอภูซาง 300 เมตร อร่อยกับก๋วยเตี๋ยว – เกาเหลา-ข้าวสวย ลูกชิ้น เนื้อเปื่อย เนื้อสด เอ็นตุ๋น ใส้ ม้าม ตับ ผ้าขี้ริ้ว และขอบกระด้ง…สำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อก็ยังมี หมู หมูสด ลูกชิ้น ตับ และกระเพาะ
ติดต่อก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดที่ โทร.082-7597858,091-1386580 พิกัดนำทางที่ N 19.59576 E 100.32011

ที่พักโฮมสเตย์..นางฉลาด ณ เชียงใหม่ 181 หมู่ที่ 3 บ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110 โทร. 08-9558-245

(Visited 1 times, 1 visits today)