{{พะเยา}}ชุมชนพอเพียง บ ตุ่นใต้ ม.1,7 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2g825Ga

..”พอเพียง เพียงพอ และก็พอเพียง”..เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ท่านได้ให้ไว้เป็น”ยาเม็ดเอก” ..สำหรับพสกนิกรชาวไทย ได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้”พึ่งตนเอง”ได้ และสามารถอยู่ใด้ในยุคเศรษฐกิจในปัจจุบัน
วันหยุดเสาร์ที่ 3 ธค.2559 นี้ สารสนเทศเพื่อชุมชนได้ลงสัมผัสวิถีชีวิตพอเพียงของชุมชนบ้านตุ่นใต้ ทั้งหมู่ที่ 1 และ 7.. ผ่านไปผ่านมาบนถนนใหญ่ สายแม่ต๋ำ – แม่ใจ (สายใน) ครั้งแล้ว ครั้งเล่า ไม่คิดเลยว่าจะมีชุมชนเข็มแข็งที่ได้พากันน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ครัวได้ลดรายจ่าย – เพิ่มรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จนเกิดเป็นมรรค-เป็นผล บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองของครัวเรือน และภายใต้การนำของ นายวิจิตร ใหม่นา ผู้ใหญ่บ้านนักพัฒนาท่านนี้..
ก่อนอื่นอันดับแรก..ท่านผู้ใหญ่วิจิตรได้นำพาไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดตุ่นใต้ ได้พบกับ”ธรรมมาส” ที่เก่าแก่ มีอายุกว่า 150 ปี ในโบสถ์ เป็นธรรมาสที่มีการแกะสลักลวดลายสวยงาม วิจิตรพิศดารยิ่ง มีความสูงมาก ใช้สำหรับพระสงฆ์ปีนขึ้นไปนั่งเพื่อเทศน์ชาดก ในเทศกาลเทศน์มหาชาติ ในทุก ๆ ปี และยังได้ชมสถาปัตย์ล้านนาโบราณที่เรียกว่า “เครื่องสูง”ที่มีลวดลายสวยงาม ที่ชุมชนแห่งนี้ได้ร่วมกันรักษาไว้หลายชั่วอายุคน
จากนั้น..ได้ไปเยี่ยมครัวเรือนของ พ่อแหน้น เครือสาร ณ ที่บ้านเลขที่ 13 คุณพ่อแหน้นอายุ 76 ปี ท่านอายุขนาดนี้ แต่ทำไมท่านดูแข็งแรง ร่าเริงเช่นนี้ ท่านยังประกอบอาชีพ รับเหมาก่อสร้างบ้านเรือน ดังคนหนุ่มแรงดีโดยทั่ว ๆ ไป
ที่น่าประทับใจก็คือ..เมื่อเราเดินทะลุไปหลังบ้าน พบว่าในพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ของท่าน ท่านได้เนรมิตร ผืนดินแห่งนี้ เป็นคลังอาหาร มีทั้ง บ่อเลี้ยงกบ บ่อเลี้ยปลาดุก(ทั้งหมดเลี้ยงบนกระชังสีเขียว)..ด้านปศุสัตว์ท่านเลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ และไก่พื้นเมือง และก็เลี้ยงแบบพื้นเมืองดั้งเดิม และทั่วบริเวณยังเขียวชะอุ่มไปด้วยพืชผักสวนครัว คุณพ่อแหน้นบอกว่า..หลัก ๆ ปลูกเพื่อบริโภค (ลดรายจ่าย) บริโภคไม่หมดก็นำไปขายที่ตลาดเป็นรายได้อีกด้วย ติดต่อสอบถาม พ่อแหน้น ืเครือสาร โทร.081-8296174
ต่อจากนั้น..เดินออกจากหมู่บ้านเล็กน้อย เราก็ได้ยินแว่ว ๆ ของเสียงบรรเลงดนตรีสะล้อซอซึง..บนบ้านหลังสูง ติดกับชายทุ่งนา นี่ก็คือ..”ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม” ถ่ายทอด ฝึกอบรมเยาวชนในตำบลบ้านตุ่น ในการอนุรักษ์ดนตรีไทยพื้นบ้าน(สะล้อซอซึง) มีเยาวชนประมาณ 10 คนกำลังร่วงมวงฝึกฝนดนตรีสะล้อซอซึง ฟังไพเราะยิ่งนัก สอนโดย อ.จรัญ ใจยืน ข้าราชการครูเกษียณเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาการดนตรีพื้นเมือง
ก่อนกลับบ้านวันนี้..ท่านผู้ใหญ่วิจิตร พาเยี่ยมชมวิถีชีวิต ผู้สูงอายุจักสาน ครัวเรือนปลูกผักสวนครัว และก่อนออกจากบ้านตุ่นใต้ ก็ได้แวะเยี่ยมชมอาชีพการปลูกพริกเป็นรายได้ อีกด้วย..
การท่องเที่ยวชุมชนเศษฐกิจวันนี้ ได้เรียนรู้การดำรงชีพของพี่น้องในชุมชน และยังได้ผักสดมาทำกับข้าวที่บ้านเย็นนี้อีกด้วย ปลอดสารพิษแน่นอน .. ขอขอบคุณท่านวิจิตร ใหม่นา ผู้ใหญ่บ้านตุ่นใต้ที่พาเยี่ยมชมครับ ประทับใจมาก..ติดต่อสอบถาม นายวิจิตร ใหม่นา โทร.098-1307603 {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2g825Ga

(Visited 1 times, 1 visits today)