{{พะเยา}}จำหน่ายผลิตภัณฑ์OTOPของดีภูซาง ณ น่้ำตกภูซาง ในงานตักบาตรสองแผ่นดิน เชื่อมความสัมพันธ์ไทยลาว ที่บริเวณเขตรอยต่อชายแดนไทย-ลาว บ้านฮวก (กิ่วหก){{คลิปข่าว}}http://bit.ly/2jbsbhv

{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา นำข้าราขชการพัฒนาชุมชนสืบสานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน(ไทย-ลาว) กิ่วหก บ.ฮวก อ.ภูซาง และยังได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์OTOPของดีภูซาง ณ น่้ำตกภูซาง เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ธค.2559 (กิ่วหก){{คลิปข่าว}}http://bit.ly/2jbsbhv

(Visited 1 times, 1 visits today)