{{พะเยา}}งามด้วยศิลปะแห่งธรรมชาติ และ งามความพอเพียง ในวิถีวัฒนธรรมไทย..วิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ของชุมชนบ้านบัว หมู่ที่ ๔ ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา {{วิดิทัศน์}} http://bit.ly/2bZup0C

งามด้วยศิลปะแห่งธรรมชาติ และ งามความพอเพียง ในวิถีวัฒนธรรมไทย..วิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ของชุมชนบ้านบัว หมู่ที่ ๔ ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ภายใต้ชื่อ”หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”…เปิดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว วิถีแห่งความพอเพียง.. เชิญท่านสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวบ้าน ท่ามกลางธรรมชาติ..หมู่บ้านท่องเที่ยว บ.บัว.. จังหวัดพะเยา..กำหนดเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจพอเพียง..ชุมชนบ้านบัว : ต้นแบบการทำงานแบบมีส่วนร่วม. ในวิถีวัฒนธรรมไทย วันที่ 6 กันยายน 2559 นี้..ณ วัดดอกบัว บ.บัว หมู่ 4 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา..เวลา 15.00 น.. {{วิดิทัศน์}} http://bit.ly/2bZup0C เรียนเชิญทุก ๆ ท่าน เทียวชมความงามของเศรษฐกิจพอเพียง ที บ.บัวแห่งนี้.. ขอขอบคุณน้องเหมียว..นางสาวมันทนา ก้อนคำ นักศึกษาฝึกงาน ปี ๔ เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย..ชุดชาวนา โดย คุณปิ่นแก้ว นามวงศ์ และ หมวกชาวนา สนับสนุน โดย คุณผัดแก้ว งามเมือง ผจก.ศูนย์เรียนรู้ชุมชน..ขอขอบคุณฐานเรียนรู้ทุกฐานในชุมช

(Visited 1 times, 1 visits today)