{{พะเยา}}ขอนำท่านไปสัมผัสวิถีพอเพียงของชุมชนบ้านป่าแฝกดอย..ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่าแฝกดอย หมู่ที่ 4 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา{{คลิปสารคดี}} http://bit.ly/2dPbMuh

ขอนำท่านไปสัมผัสวิถีพอเพียงของชุมชนบ้านป่าแฝกดอย..ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่าแฝกดอย หมู่ที่ 4 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา นำโดยท่านนิรันนดร์ วันตุ้ย กำนันตำบลป่าแฝก ร่วมกับผู้นำชุมชน ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วย การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม นำเยี่ยมชม โดย นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 {{คลิปสารคดี}} http://bit.ly/2dPbMuh

(Visited 1 times, 1 visits today)