ต้นแบบ”พัชร์ศศิ สถิตย์พงษ์ประภา” ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวังขอนแดง หมู่ 11 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา{{คลิป}} http://bit.ly/1YIAlbA

ลงเยี่ยมชุมชนบ้านวังขอนแดง หมู่ 11 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เมื่อเช้าวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ทั้งนี้..เพื่อนำไปสู่การเผยแพร่ขยายผลแนวปฏิบัติที่เป็นต้นแบบให้แก่ผู้อื่นประทับใจในชีวิตและผลงานของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหญิง ตัวน้อย ๆ “นางสาวพัชร์ศศิ สถิตย์พงษ์ประภา” ด้วยวัย 36 ปี ที่เคยใช้ชีวิตในป่าปูนที่กรุงเทพฯ กับสามีคนสุโขทัย ทั้งสองคนคิดว่าเงินคือความสุข แต่หาเป็นดังนั้นไม่ ทั้งสองต้องทิ้งลูกน้อยอยู่กัยตายายที่บ้านวังขอนแดน…ที่เรียกร้อง โหยหาความรัก ความอบอุ่นจากพ่อและแม่ทุกวันทั้งสองสามีจึงตัดสินใจกลับบ้านวังขอนแดง และยึดแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คือ ยึดปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงฯ เป็นภูมิคุ้มกัน โดยเข้าไปศึกษาอบรมที่ “โรงเรียนบ้านชาวนา” ของท่าน ว.วชิรเมธี ที่ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย ใช้เวลาเรียนรู้ 1 ปี เต็ม ๆ ก็กลับมาที่บ้านนำความรู้ที่ได้รับจากพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี มาทำทีบ้าน ..วันนี้พวกผมไปเห็นประจักษ์ด้วยสา่ยตาว่า..แนวทางของ”เศรษฐพอเพียง” เริ่มเห็นเป็นมรรค เป็นผลแล้ว ในพื้นที่ประมาณ 3 งาน มะนาวกำลังออกลูกให้ผล ในบ้านยังมี กบ ปลา ไม้ผล เป็ด ไก่ ฯลฯ โดยเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลัก ที่ประทับใจและทึ่งมากคือ การเพาะเลี้ยงใส้เดือนนำมาทำเป็นปุ๋ยขอขอบคุณมากน้องพัชร์ศศิที่เข้มแข็งต่อสู้ชีวิต เป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างที่ดี ที่จะขยายผลต่อคนอื่น ๆได้ ติดต่อน้องได้ที่ โทร.088-4356799 {{คลิป}} http://bit.ly/1YIAlbA

(Visited 1 times, 1 visits today)