ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่น ปี 2559 บ.ปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา(12พค.2560)

(Visited 1 times, 1 visits today)