การตรวจ และติดตามโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (พชร.) จังหวัดพะเยา ระหว่าง 26 เมย.-11พค.2560

(Visited 1 times, 1 visits today)