ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมกราบนมัสการพระเกจิอาจารย์จังหวัดพะเยา เพื่อขอเมตาจารแผ่นเงิน ทองแดง ทองเหลือง สำหรับเข้าพิธีหล่อพระพุทธรูป และเหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ กรมการพัฒนาชุมชน