ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา📣🔔สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 และโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด🎯👌