ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

กรมการพัฒนาชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในพื้นที่ครัวเรือนยากจน เพื่อต้อนรับการตรวจราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา