ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

จังหวัดพะเยา # พช.พะเยา ร่วมกิจกรรม “อาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองเล็งทราย” เนื่องในวันดินโลก(World Soil Day) เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564