ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา เข้าร่วมการประชุมการสะท้อนถึงปัญหาและความต้องการในพื้นที่ของแต่ละอำเภอเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕