ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง/ สรงน้ำพระพุทธรูปจำลองพระเจ้าตนหลวง/ สระเกล้าดำหัวขอพรพระเถระผู้ใหญ่/ สรงน้ำพ่อขุนงำเมือง เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจําปี 2565

จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาวัดอนาลโยทิพยาราม” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ เนื่องในวันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๖๕

จังหวัดพะเยา#พช.พะเยา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนเมษายน 2565) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System: VCS)

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา จัดกิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ2 (ต่อเนื่อง) “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”