ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมทำบุญตักบาตร และปลูกผัก ปลูกต้นไม้ งานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปันสุข และโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา รับนโยบายการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 4) สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ผ่านระบบ Video Conference

จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา”