ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2565

จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา เฝ้ารับเสด็จและทูลถวายรายงาน ในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563