ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ร่วมพิธีถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา กราบนมัสการพระเกจิอาจารย์จังหวัดพะเยา เพื่อขอเมตตาจารอักขระลงบนแผ่นเงิน แผ่นทองแดง แผ่นทองเหลือง สำหรับเข้าพิธีหล่อพระพุทธรูป และเหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ กรมการพัฒนาชุมชน