ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่อาเซียนจังหวัดพะเยา – จังหวัดเดียนเบียนฟู – เมืองซาปา จังหวัดหล่าวกาย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แขวงอุดมไซ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 18 – 23 มกราคม 2559