ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}พิธีเปิดกิจกรรมครองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข จังหวัดพะเยา วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ สะพานบ้านศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

{{พะะเยา}}นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พะเยา ได้ลงพื้นที่ประชุมจังหวัดสัญจรพบนายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และกำนัน อำเภอเชียงคำ ปง และภูซาง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคำ เมื่อ 3 กพ.2559

{{พะเยา}}พิธีเปิดงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ พตท.2324และงานกาชาดอำเภอเชียงคำ ประจำปี 2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มค.2559 ณ ค่าขุยจอมธรรม อ.เชียงคำ จ.พะเยา งานมีขึ้นระหว่างวันที่ 31 มค.-7 กพ.2559