ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}} นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม “วันสตรีสากล”ของอำเภอเชียงคำ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา เมื่อวันที่ 10 มีค.2559

{{พะเยา}} นายวัฒนา เดี่ยวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยานำข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จ.พะเยา ต้อนรับอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายอภิชาติ โตดิลกเวชช ที่น้ำตกภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา

{{พะเยา}}ยินดีด้วยกับข้าวสร้างสุข “สุดยอดนวัตกรรม 7 innovation awards 2015”..คุณอุไรวรรณ ภู่วัตร หรือคุณเจี๊ยบ จากข้าวสร้างสุข บ้านต๊ำพระแลหมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ติดต่อ : อุไรวรรณ ภู่วัตร โทร.081-7407822