ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}ประชุมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการประชุมชี้แจงคณะทำงานรัะดับพื้นที่ในภูมิภาค ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT)ประธาน โดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา(11กพ.2559)

{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว วัดติโลกอาราม ริมกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติสืบสานวัฒนธรรมพระพุทธศาสนา ที่กว๊านพะเยา

{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ร่วมกาแฟยามเช้า เพื่อแนะนำตัว และชี้แจงการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ เมื่อวันพุธที่ 10 กพ.2559 ณ ศูนย์ขยายพันธุ์ข้าว จ.พะเยา

{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ผ่านระบบ VDO Conference(ทีวี พช.) ณ ห้องประชุม สพจ.พะเยา(วันที่ 9 กพ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.)

{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ร่วมการประชุมจังหวัดสัญจรพบนายอำเภอและผู้บริหารท้องถิ่น..ประกอบด้วย นายอำเภอ/ผู้บรหารท้องถิ่น อ.เมืองพะเยา/อ.แม่ใจ/อ.ภูกามยาว ณ ห้องประชุมสโมสรเทศบาลเมืองพะเยา(หนองระบู) อ.เมืองพะเยา