ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา จัด กิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ภายใต้ โครงการรวมพลังสตรีศรีพะเยา เนื่องในวันสตรีสากลวันที่ 8 มีนาคม 2565” และมหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน จังหวัดพะเยาประจำปี 2565

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565