ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา]}การส่งมอบร้านค้าประชารัฐสุขใจShop เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิย.2559 ณ ร้านค้าประชารัฐสุขใจShop ระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สำนักงานเชียงราย) และ นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/28VtpE2

{{พะเยา}}เมื่อเอ่ยถึงชุมชนบ้านธาตุสบแวน ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา…ทุกคนก็จะรู้จักกันทั่วไปว่าที่นี่เป็นชุมชนชาวไทยลื้อที่อพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนา ประเทศจีน มาตั้งแต่สมัยในอดีตกาล..{{วิดิทัศน์}} http://bit.ly/28MiJsF