ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}ผู้ว่าฯศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เยี่ยมชุมชนบ้านวังขอนแดง หมู่ 11 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ เยี่ยมครัวเรือนต้นแบบ นส.พัชร์ศศิ สถิตย์พงษ์ประภา {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/29TRgoL

{{พะเยา}}การประกวดหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ.พะเยา ชุมชน บ.ทุ่ง หมู่ที่ 2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน และการประกวดนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น นางสาวขันเงิน ตันกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชน สพอ.เชียงคำ. โดย นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราขการกรมการพัฒนาชุมชน

{{พะเยา}}ต้อนรับคุณชาลอต โทณวณิก ผู้บริหารไทเบฟฯ เดินทางมาชมกิจกรรมบริษัทประชารัฐพะเยา ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา เมื่อวันที่ 13 กค.2559{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/29QOjFW

{{พะเยา}วันจันทร์ 11 กค.2559 นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา และ นายจรัส สุทธิกุลบุตร ผู้ก่อตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะ้ยา จำกัด..ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ เพื่อประชุมจี้แจงทำความเข้าใจ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ ทั้งภาครัฐและเอกชนอำ

{{พะเยา}}กิจกรรม “ผู้ว่าศุภชัยฯเยี่ยมชุมชน” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 วันนี้ท่านศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน บ.วังขอนแดงและ บ.สันต้นตุ้ม {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/29wMA8q

{{พะเยา}} นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออก สู่สากล” ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาการค้า ณ ศูนย์การค้าโรบินสันมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหา

{{พะเยา}}นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และคณะกรรมการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจ.พะเยา มีนายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยาและคณะลงเยี่ยมชมผลงานการพัฒนาชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ.ปี้ หมู่ 10 ต.เวียง อ.เชียงคำ (8กค.2559)

{{พะเยา}}วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข บ.ปี้ ม.10 ต.เวียง อ.เชียงคำ