ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}เมื่อเอ่ยถึงชุมชนบ้านธาตุสบแวน ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา…ทุกคนก็จะรู้จักกันทั่วไปว่าที่นี่เป็นชุมชนชาวไทยลื้อที่อพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนา ประเทศจีน มาตั้งแต่สมัยในอดีตกาล..{{วิดิทัศน์}} http://bit.ly/28MiJsF

{{พะเยา}}ผู้ก่อตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยาลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล และพบปะกลุ่มเป็าหมายการพัฒนา นำโดยนายจรัส สุทธิกุลบุล ผู้ทรงคุณวุฒิและการวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยาและคณะ{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1Ox887O

{{พะเยา}}ลงตรวจเยี่ยม บ.ศรีเมืองชุม ต.ลอ อ.จุน กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2559 นำโดยคณะทำงานกลั่นกรองกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จ.พะเยา นำโดย นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1Y0IBrg

{{พะเยา}}ขอชมเชยน้ำพริกสมุนไพรปิยภัทร…จะมีหญิงไทยสักกี่คนที่โชคดีเหมือนสุภาพสตรีท่านนี้..ปิยภัทร แสงศรีจันทร์ เธอโชคดีที่ได้พบกับสามีชาวแคนนาดาร่ำรวยระดับเศรษฐี ทำให้ชีวิตของเธอก้าวพ้นความยากจนมาจนถึง ณ วันนี้ {{วิดิทัศน์}} http://bit.ly/1Xv57aO