ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}การประกวดกิจกรรม พัฒนาชุมชนดีเด่นปี 2559 คณะกรรมการนำโดยนายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการมี นายวัฒนา. เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา

{{พะเยา}}นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ลงพื้นที่ชุมชน บ.บัว หมู่ที่ 4 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กค.2559 ณ ที่ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน และผลการขับเคลื่อนการส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามวาระจังหวัด ประจำเดือน 29 มิถุนายน 2559 {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/292Y0kg

{{พะเยา]}การส่งมอบร้านค้าประชารัฐสุขใจShop เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิย.2559 ณ ร้านค้าประชารัฐสุขใจShop ระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สำนักงานเชียงราย) และ นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/28VtpE2