ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}วันจันทร์ 11 กค.2559 นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา และ นายจรัส สุทธิกุลบุตร ผู้ก่อตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะ้ยา จำกัด..ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ เพื่อประชุมจี้แจงทำความเข้าใจ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ ทั้งภาครัฐและเอกชนอำ

{{พะเยา}}กิจกรรม “ผู้ว่าศุภชัยฯเยี่ยมชุมชน” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 วันนี้ท่านศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน บ.วังขอนแดงและ บ.สันต้นตุ้ม {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/29wMA8q

{{พะเยา}} นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออก สู่สากล” ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาการค้า ณ ศูนย์การค้าโรบินสันมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหา

{{พะเยา}}นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และคณะกรรมการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจ.พะเยา มีนายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยาและคณะลงเยี่ยมชมผลงานการพัฒนาชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ.ปี้ หมู่ 10 ต.เวียง อ.เชียงคำ (8กค.2559)

{{พะเยา}}วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข บ.ปี้ ม.10 ต.เวียง อ.เชียงคำ

{{พะเยา}}ชาวพะเยากว่า 5,000 คน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

{{พะเยา}}แม่ทัพภาค 3 และ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา(นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ) เยี่ยมชมนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ในงานเฉลิมพระเกียรติฯ ริมกว๊านพะเยา

{{พะเยา}}กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70ปี ใน 9 มิถุนายน 2559 และเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญพระขนมพรรษา 84 พรรษา ใน 12 สิงหาคม 2559 จังหวัดพะเยา

{{พะเยา}}รายการวิทยุ สวท.พะเยา..ฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชน โดย ยุทธภูมิ นามวงศ์ สารสนเทศเพื่ิอชุมชนและพิศมัย. ยอดยา ผู้นำ อช.ตำบลบ้ายใหม่ อ.เมืองพะเยา..กับผลงานอาสาสมัครดัเด่น