ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}วันนี่ 5 ส.ค. 59 ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.ปง..นำโดยพัฒนาการอำเภอปง..ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมราษฎร ณ สถานีการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข- บ้านขุนกำลัง

{{พะเยา}}พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นประธาน ประทานเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ทั่วประเทศ จำนวน 942 หมู่บ้าน/ชุมชน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559

{{พะเยา}}กิจกรรม”ผู้ว่าฯศุภชัยเยี่ยมชุมชน”ของท่านศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พะเยา อาทิตย์31กค.2559 เยี่ยมชมตลาดนัดชุมชน บ.ทุ่ง หมู่ 2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน “ตลาดนัดชุมชนบ้านทุ่ง”..ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2asTH7w

{{พะเยา}} มอบแนวทางการจัดตั้ง บริษัทประชารัฐสามัคคีวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.39 น.นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะผู้ก่อตั้งประรัฐรักสามัคคี จังหวัดพะเยา จำกัด มอบแนวทางการจัดตั้ง บริษัทประชารัฐสามัคคี ณ ห้องประชุมอำเภอเชียงคำ จัง

{{พะเยา}}เปิดแล้ว..!! ร้านค้าประชารัฐสุขใจShop พะเยา แห่งที่ 1 ปั้มน้ำมัน ปตท.ฟูแสงเซอร์วิส บ.ร่องห้า และ แห่งที่ 2 ปั้มน้ำมัน ปตท.วันสิริเซอร์วิส แม่ต๋ำ พิธีเปิด เมื่อวันที่ 15 กค.2559 {{คลิปข่าว]} http://bit.ly/2aqBCXf