ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}กิจกรรม”ผู้ว่าฯศุภชัยเยี่ยมชุมชน ช่วงวันหยุดราชการ ผู้ว่าฯออกเยี่ยนประชาชนในทุก ๆ พื้นที่ เพื่อติดตาม เยี่ยมเยียน การดำเนินชีวิตของชาวบ้าน ในหมู่บ้าน-ตำบล รวมทั้งรับทราบปัญหาอุสรรการใช้ชีวิตของชาวบ้านอีกด้วย {{คลิปข่าว }} http://bit.ly/2aNj8zx

{{พะเยา}} มหกรรมรวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินีและมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประธานเปิด โดย นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา {{คลิปข่าว}}http://bit.ly/2bpX6Uv

{{พะเยา}} นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยานำข้าราชการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง-พุ่มเงิน) และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 12 สค.2559 {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2aSTxlQ

{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ นำข้าราชการพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 {{คลิปข่าว}}http://bit.ly/2bn3gl5

{{พะเยา}}การแข่งขันกีฬากองทุนแม่ของแผ่นดินและการแข่งขันกีฬาโรงเรียนอนุบาลอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ สนามที่ว่าการอำเภอภูกามยาว {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2beSJZl

{{พะเยา}}ติดตาม เยี่ยมเยี่ยนและถ่ายทำสารคดีครัวเรือนยากจนต้นแบบ ประจำปี 2559 โดยทีมงานสารสนเทศฯ เพื่อเก้บรวบรวมข้อมูล ถ่ายทำ เพื่อจัดทำสื่อสารสนเทศฯ{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2aMH5bv

{{พะเยา}}”เลิกเหล้าพ้นจน”..นายเรียงชาติ สวนใหญ่ เดิมติดสุราอย่างหนัก หันมาสู้ชีวิตด้วยการเลิกเหล้า พัฒนาตนเองจนพ้นขีดความยากจน ประสบผลสำเร็จ เป็นที่ยกย่องชมเยจากชุมชน เป็นแบบอย่างแก่คนอื่น ๆ เมื่อวันที่ 8 สค.2559 {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2b9JMDW